Gala Absolwentów 2020

Kontakt

Gala Absolwentów
Centrum Rozwoju Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ
Joanna Gwarda-Żurańska
email: absolwentes@uni.lodz.pl
tel. 042 635 52 64