Gala Absolwentów 2020

5 grudnia 2020r. odbędzie się 12. Gala Absolwentów, podczas której absolwentom Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ wręczone zostaną dyplomy.

Zgłoszenie udziału w 12 Gali Absolwentów 2020
Registration for 12th Graduate Gala 2020

Rejestracja zostanie zakończona 15 listopada 2020r.
The registration for the Gala will be finished on the November 15th, 2020.

Wypełnij wszystkie pola

Zapoznałem/am się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestników Gali Absolwentów Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ 2020 znajdującą się na tutaj.
/ I have read the information on the processing of personal data for participants of the Graduate Gala the Faculty of Economics and Sociology of the University of Lodz 2020 available here.