Gala Absolwentów 2019

7 grudnia 2019 odbędzie się 11. Gala Absolwentów, podczas której absolwentom Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ wręczone zostaną dyplomy.

Szanowni Państwo

Chcieliśmy, aby ten dzień stał się dniem szczególnym i wyjątkowym dla wszystkich absolwentów Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego. Ukończenie studiów staramy się powiązać z odpowiednio uroczystą oprawą wręczenia dyplomów; między innymi, dlatego będziecie mogli ubrać się w togi i kupić na pamiątkę biret z wyhaftowanym napisem „Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego”. Mamy nadzieję, że będzie to dla Was miła pamiątka zakończenia jednego z najwspanialszych i najciekawszych okresów w Waszym życiu.

Życzę Wam, aby nawiązane podczas studiów przyjaźnie i znajomości były źródłem radości i wsparcia przez całe życie. Marzy się nam, że będziecie nie tylko we wspomnieniach wracali na nasz Wydział, ale także włączycie się w działalność Stowarzyszenia Absolwentów Łódzkiego Ekonomicznego i Socjologicznego Ośrodka Akademickiego.

dr hab. Rafał Matera, prof. UŁ
Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego