Gala Absolwentów 2019

7 grudnia 2019 odbędzie się 11. Gala Absolwentów, podczas której absolwentom Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ wręczone zostaną dyplomy.

Ramowy program Gali Absolwentów 2019

13:00 Otwarcie uroczystości

13:05 Powitanie gości

13:10 Przemówienie Rektora UŁ

13:20 Przemówienie przedstawiciela Rady Biznesu

13:30 Przemówienie przedstawiciela Absolwentów

13:35 Wręczenie medali za chlubne studia i nagród

13:55 Wręczanie dyplomów

14:40 Zbiorowe zdjęcie i toast