Gala Absolwentów 2019

7 grudnia 2019 odbędzie się 11. Gala Absolwentów, podczas której absolwentom Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ wręczone zostaną dyplomy.

Organizacja Gali

Kto może wziąć udział w Gali?

W Gali Absolwentów mogą wziąć udział absolwenci, którzy spełnili wszystkie cztery warunki:

 • zdali egzamin licencjacki/magisterski w terminie do 31.10.2019 r.,
 • dopełnili wszystkich formalności w Centrum Obsługi Studenta związanych z przygotowaniem dyplomu i odebrali dyplom w terminie do dnia 25.11.2019 r. (odpisy dyplomu i suplement absolwenci otrzymują w Centrum Obsługi Studenta, oryginał zostanie wręczony na Gali),
 • zarejestrowali się na stronie absolwentes.uni.lodz.pl do dnia 17.11.2019 r.,
 • wpłacili kwotę 35 zł za wypożyczenie togi i zakup biretu na konto: Pekao S.A. II/O Łódź 86 1240 3028 1111 0000 2822 2488 do dnia 17.11.2019 r.

Absolwenci, którzy odebrali oryginał dyplomu proszeni są o ponowne jego przyniesienie do Centrum Obsługi Studenta, pokój D1, w terminie do 25.11.2019 r.

Miejsce i termin Gali Absolwentów

Gala Absolwentów odbędzie się 7 grudnia 2019 r. w auli T1 na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym w Łodzi przy ul. Rewolucji 1905 r. 39. Początek uroczystości - godzina 13.00.

Prosimy o przybycie co najmniej godzinę przed Galą, ze względu na procedurę wydawania biretów i tóg.

Zakup biretów i wynajęcie tóg

Prosimy o wpłacenie 35 zł za zakup biretu i wypożyczenie togi na konto Pekao S.A. II/O Łódź 86 1240 3028 1111 0000 2822 2488. W tytule przelewu należy wpisać Gala Absolwentów 2019 oraz podać imię i nazwisko uczestnika Gali. Wpłaty należy dokonać do 17.11.2019 r., a potwierdzenie przelewu wysłać na adres absolwentes@uni.lodz.pl.

Ze względu na procedurę wydawania biretów i tóg prosimy o przybycie co najmniej godzinę przed uroczystością oraz przygotowanie dokumentu tożsamości.

Togi i birety będą wydawane w szatni budynku E (parter Centrum Informatyczno-Ekonometrycznego Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego).

Uwaga: w przypadku nieobecności Absolwenta opłata nie zostanie zwrócona.

Zajmowanie miejsc na auli

Aula T1 podzielona będzie na specjalnie oznaczone sektory według kierunków studiów. Na pulpitach będą znajdowały się kartki z nazwiskami absolwentów. Prosimy o zajmowanie miejsc zgodnie z oznaczeniem, dzięki czemu wręczanie dyplomów będzie przebiegało sprawniej. W razie problemów prosimy o kontakt z organizatorami.

Osoby towarzyszące prosimy o zajmowanie specjalnie oznaczonych miejsc po bokach auli i w górnych sektorach.

Parkingi i dojazd

Dla uczestników Gali będą udostępnione parkingi, na które wjeżdża się od ul. Rewolucji 1905 r. oraz ul. Kilińskiego (przy Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym oraz Centrum Informatyczno-Ekonometrycznym). Będzie można również parkować przy ul. Rewolucji 1905 r., ul. Polskiej Organizacji Wojskowej, ul. Jaracza.

Uczestnikom Gali zostaną przesłane (drogą elektroniczną) imienne karty parkingowe. Prosimy, aby nie drukować kart – wystarczy okazać je na telefonie komórkowym przy wjeździe na parking.

Polecamy dojazd komunikacją miejską:

 • tramwaje: 1, 2, 3, 4, 5, 7A, 7B, 9A, 9B, 11A, 11B, 12, 13, 14, 15, 17
 • autobusy: 51A, 51B, 57, 82A, 82B, 85A, 85B, 86A, 86B, 96A, 96B, 96C

Aplikacja Absolwent UŁ i Karta Absolwenta

Serdecznie zachęcamy do zainstalowania aplikacji Absolwent UŁ.

Aplikacja pozwala na dołączenie do Klubu Absolwenta, zamówienie oraz korzystanie z Karty Absolwenta UŁ, przegląd aktualnych ofert i promocji Partnerów honorujących Kartę, a także podtrzymywanie znajomości i kontaktów z czasów studiów.

 • Przeglądaj najważniejsze wiadomości o Alma Mater
 • Bądź na bieżąco z wydarzeniami i aktualnościami
 • Korzystaj z przywilejów i rabatów Karty Absolwenta
 • Zyskaj dostęp do zasobów Biblioteki UŁ
 • Odśwież znajomości z czasów studiów

Pełna lista przywilejów i rabatów dostępna jest na stronie: Przywileje.

Karta Absolwenta dedykowana jest absolwentom studiów licencjackich, magisterskich, magisterskich uzupełniających, doktoranckich oraz podyplomowych. O wydanie Karty mogą ubiegać się też absolwenci UŁ kontynuujący studia, np. absolwenci studiów I stopnia studiujący na studiach II stopnia.