Gala Absolwentów 2017

2 grudnia 2017 odbyła się 9. Gala Absolwentów, podczas której absolwentom Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ wręczone zostały dyplomy.

Zgłoszenie udziału w Gali Absolwentów 2017

Aby wziąć udział w Gali Absolwentów należy

 • zdać egzamin licencjacki/magisterski w terminie do 31.10.2017 r.
 • dopełnić w Centrum Obsługi Studenta wszystkich formalności związanych z przygotowaniem dyplomu i odebrać dyplom w terminie do dnia 24.11.2017 r. (odpisy dyplomu i suplement otrzymują absolwenci w Centrum Obsługi Studenta, oryginał zostanie wręczony na Gali)
 • zarejestrować się na stronie absolwentes.uni.lodz.pl do dnia 10.11.2017 r.
 • wpłacić kwotę 30 zł za wypożyczenie togi i zakup biretu na konto Pekao S.A. II/O Łódź 86 1240 3028 1111 0000 2822 2488 do dnia 10.11.2017 r.

Załatwienie spraw w Centrum Obsługi Studenta

Prosimy o dopełnienie wszystkich formalności związanych z wydrukiem dyplomu, czyli o dostarczenie do kierunkowego biura Centrum Obsługi Studentów:

 • wypełnionej i podstemplowanej karty obiegowej,
 • czterech zdjęć (format 4,5 x 6,5) podpisanych: imieniem, nazwiskiem i numerem indeksu; fotografia powinna być wykonana profesjonalną techniką fotograficzną (czarno-białą lub kolorową) i odzwierciedlać aktualny wizerunek osoby; w przypadku odpisu dyplomu w języku angielskim należy dołączyć 1 dodatkowe zdjęcie,
 • dowodu opłaty 60 zł za druk dyplomu w języku polskim, w przypadku odpisu dyplomu w języku angielskim należy uiścić opłatę w wysokości łącznie 100 zł na konto: UNIWERSYTET ŁÓDZKI Bank Polska Kasa Opieki S. A. II Oddział w Łodzi 07 1240 3028 1111 0010 2943 4436,
 • w przypadku dyplomu w języku angielskim podania o wydanie dyplomu w języku angielskim (oraz wspomniane 1 dodatkowe zdjęcie, łączna opłata za dyplom 100 zł.)
 • legitymacji studenckiej (dotyczy tylko studentów studiów II stopnia). Absolwenci studiów I stopnia mają prawo do zachowania legitymacji studenckiej do dnia 31 października roku, w którym kończyli studia. Po upływie tego terminu absolwenci tracą prawo do posiadania legitymacji studenckiej i są zobowiązani zwrócić ją uczelni.
 • Odebranie odpisów dyplomów oraz suplementu odbywa się w pokoju D1 (dyżury na stronie). Prosimy o pozostawienie w Centrum Obsługi Studenta oryginału dyplomu - zostanie wręczony w trakcie Gali, w dniu 2 grudnia 2017 r.

Absolwenci, którzy odebrali oryginał dyplomu proszeni są o ponowne jego przyniesienie do Centrum Obsługi Studenta – pokój D1 w terminie do 24.11.2017 r.

Miejsce i termin Gali Absolwentów

Gala Absolwentów odbędzie się w dniu 2 grudnia 2017 r. w auli T1, która znajduje się na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym w Łodzi przy ul. Rewolucji 1905 r. 39. Dla uczestników Gali będzie udostępniony parking.

Prosimy o przybycie co najmniej godzinę przed Galą. Po uroczystości wręczenia dyplomów zapraszamy wszystkich na lampkę szampana i poczęstunek.

Zakup biretów i wynajęcie tóg

Prosimy o wpłacenie 30 zł za zakup biretu i wypożyczenie togi na konto Pekao S.A. II/O Łódź 86 1240 3028 1111 0000 2822 2488. W tytule przelewu należy wpisać Gala Absolwentów 2017 oraz podać imię i nazwisko uczestnika Gali. Wpłaty należy dokonać do 10.11.2017 r.

Ze względu na procedurę wydawania biretów i tóg prosimy o przybycie co najmniej godzinę przed uroczystością oraz przygotowanie dokumentu tożsamości. Togi i birety będą wydawane w szatni budynku E (parter Centrum Informatyczno-Ekonometryczne Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego).

Uwaga: w przypadku nieobecności Absolwenta opłata nie zostanie zwrócona.

Karta Absolwenta

Serdecznie zapraszamy do zamówienia Karty Absolwenta Uniwersytetu Łódzkiego, uprawniającej do korzystania z szerokiego i stale aktualizowanego wachlarza przywilejów i zniżek oferowanych przez blisko 70 Partnerów programu oraz jednostki Uniwersytetu Łódzkiego. Pełna lista przywilejów i rabatów dostępna jest na stronie: Przywileje

Karta Absolwenta dedykowana jest absolwentom studiów licencjackich, magisterskich, magisterskich uzupełniających, doktoranckich oraz podyplomowych. O wydanie Karty mogą ubiegać się też absolwenci UŁ kontynuujący studia, np. absolwenci studiów I stopnia studiujący na studiach II stopnia. Po wypełnieniu formularza Karta wydawana jest bezpłatnie.

Wszystkich Państwa zainteresowanych odebraniem Karty Absolwenta podczas Gali Absolwentów na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ w dniu 2 grudnia, uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza najpóźniej do dnia 24 listopada br. Obiór zamówionych kart będzie możliwy po Gali, na stoisku przed Aulą T1.

Kartę Absolwenta można odebrać również w ciągu 30 dni od zamówienia w siedzibie Centrum Karier i Współpracy z Pracodawcami UŁ, ul. Narutowicza 68, pok. 212 (II piętro).

Zajmowanie miejsc na auli

Aula T1 podzielona będzie na specjalnie oznaczone sektory według kierunków studiów. Na pulpitach będą znajdowały się kartki z nazwiskami absolwentów. Prosimy o zajmowanie miejsc zgodnie z oznaczeniem, dzięki czemu wręczanie dyplomów będzie przebiegało sprawniej. W razie problemów prosimy o kontakt z organizatorami.

Osoby towarzyszące prosimy o zajmowanie miejsc specjalnie oznaczonych: po bokach auli i w górnych sektorach.

Parkingi i dojazd

Dla przypomnienia: dla uczestników Gali będzie udostępnione parkingi, na które wjeżdża się od ul. Rewolucji 1905 r. oraz ul. Kilińskiego (przy Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym oraz Centrum Informatyczno-Ekonometrycznym). Będzie można również parkować na ul. Rewolucji 1905 r., ul. Polskiej Organizacji Wojskowej, ul. Jaracza.

Polecamy również dojazd komunikacją miejską:

 • tramwaje: 1, 4, 5, 9, 13, 17, 45, 46
 • autobusy: 57, 70, 86, 96