Gala Absolwentów 2017

2 grudnia 2017 odbędzie się 9. Gala Absolwentów, podczas której absolwentom Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ rozdane zostaną dyplomy.