Gala Absolwentów 2016

3 grudnia 2016 odbędzie się 8. Gala Absolwentów, podczas której rozdane zostaną dyplomy absolwentom Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ.

Zgłoszenie udziału w Gali Absolwentów 2016

Zgłoszenie

Wszystkich chętnych do udziału w Gali prosimy o rejestrowanie się do dnia 10 listopada 2016 r. Przypominamy, że udział w Gali mogą wziąć wyłącznie osoby, które obronią pracę magisterską w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2016 r. oraz zarejestrują się na stronie w wymienionym powyżej terminie.

Załatwienie spraw w dziekanacie

Udział w uroczystym wręczeniu dyplomów mogą wziąć absolwenci, którzy:

  • w terminie zdali egzamin magisterski ( zgodnie z Regulaminem studiów w UŁ - § 40, pkt.2, § 42, pkt.4 - czyli do dnia 31.10.2016 r. )
  • do dnia 10.11.2016 r. zarejestrowali się na stronie internetowej
  • dopełnią w dziekanacie wszystkich formalności związanych z przygotowaniem i wydaniem dyplomu
  • odbiorą dyplom w terminie do dnia 30.11.2015 r. (odpis i suplement otrzymują absolwenci w dziekanacie, oryginał zostanie wręczony na gali).

Miejsce i termin Gali Absolwentów

Gala Absolwentów odbędzie się w dniu 3 grudnia 2016 roku w Auli T1, która znajduje się na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym w Łodzi przy ul. Rewolucji 1905 r. 39. Dokładny program Gali zostanie umieszczony w późniejszym terminie.

Prosimy o przybycie co najmniej godzinę przed Galą. Po uroczystości wręczenia dyplomów zapraszamy wszystkich na lampkę szampana.

Zakup biretów i wynajęcie tóg

Wszyscy, którzy zarejestrują się w wyznaczonym terminie na stronie www.absolwentes.uni.lodz.pl i zadeklarują chęć uczestnictwa w Gali Absolwentów w terminie do 10 listopada 2016 r. będą mieli możliwość zakupu biretu z napisem „Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego” oraz możliwość wypożyczenia togi. Zakup biretu i wynajęcie togi wynosi około 25 zł. Płatność gotówką w dniu Gali Absolwentów przed uroczystością w wyznaczonym miejscu.

Uwaga! Zakupu biretu i wypożyczenia togi będzie można dokonać już na 1,5 godziny przed Galą. Ze względu na procedurę wydawania biretów i tóg (potrzebny będzie także dokument tożsamości do wynajęcia togi) prosimy o wcześniejsze przybycie.

Zajmowanie miejsc na auli

Ze względu na to, że w Gali weźmie udział bardzo duża ilość osób, aula będzie podzielona na specjalnie oznaczone sektory według kierunków studiów. Absolwenci będą zajmowali miejsca w odpowiednich sektorach alfabetycznie nazwiskami. Na pulpitach będą znajdowały się kartki z nazwiskami absolwentów ułatwiające lokalizacje swojego miejsca. Dodatkowo wskazywać miejsca będą organizatorzy. Dzięki temu wręczanie dyplomów będzie przebiegało sprawniej.

Osoby towarzyszące będą proszone o zajmowanie miejsc po bokach auli i górnych sektorach, które również będą specjalnie oznaczone.

Parkingi i dojazd

Dla przypomnienia: dla uczestników Gali będzie udostępnione parkingi, na które wjeżdża się od ul. Rewolucji 1905 r. oraz ul. Kilińskiego (przy Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym oraz Centrum Informatyczno-Ekonometrycznym). Będzie można również parkować na ul. Rewolucji 1905 r., ul. Polskiej Organizacji Wojskowej, ul. Jaracza.

Polecamy również dojazd komunikacją miejską:

  • tramwaje: 1, 4, 5, 7, 9, 12, 13, 15
  • autobusy: 57, 70, 86, 96