Gala Absolwentów 2012

Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego

Gala Absolwentów

W dniu 1 grudnia 2012 r. o godzinie 13:00 odbyła się po raz czwarty w historii Wydziału uroczysta Gala Absolwentów, podczas której zostały rozdane dyplomy naszym absolwentom.

Biret

Szanowni Państwo

Chcieliśmy, aby ten dzień stał się dniem szczególnym i wyjątkowym dla wszystkich absolwentów Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego. Ukończenie studiów staramy się powiązać z odpowiednio uroczystą oprawą wręczenia dyplomów; między innymi, dlatego będziecie mogli ubrać się w togi i kupić na pamiątkę biret z wyhaftowanym napisem „Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego”. Mamy nadzieję, że będzie to dla Was miła pamiątka zakończenia jednego z najwspanialszych i najciekawszych okresów w Waszym życiu.

Życzę Wam, aby nawiązane podczas studiów przyjaźnie i znajomości były źródłem radości i wsparcia przez całe życie. Marzy się nam, że będziecie nie tylko we wspomnieniach wracali na nasz Wydział, ale także włączycie się w działalność Stowarzyszenia Absolwentów Łódzkiego Ekonomicznego i Socjologicznego Ośrodka Akademickiego.

Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego
dr hab. Paweł Starosta, prof. nadzw. UŁ