Gala Absolwentów 2012

Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego

Gala Absolwentów

W dniu 1 grudnia 2012 r. o godzinie 13:00 odbyła się po raz czwarty w historii Wydziału uroczysta Gala Absolwentów, podczas której zostały rozdane dyplomy naszym absolwentom.

Biret

Zgłoszenie udziału w Gali Absolwentów 2012

Zgłoszenie

Wszystkich chętnych do udziału w Gali prosimy o rejestrowanie się do dnia 2 listopada 2012 r. Przypominamy, że udział w Gali mogą wziąć wyłącznie osoby, które obronią pracę magisterską w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2012 r. oraz zarejestrują się na tej stronie w wymienionym powyżej terminie. Ze względu na to, że nasz Wydział posiada największą ilość absolwentów spośród wydziałów naszej Uczelni, pozwoli to nam przygotować dla Was odpowiednią ilość tóg i biretów.

Załatwienie spraw w dziekanacie

Udział w uroczystym wręczeniu dyplomów mogą wziąć absolwenci, którzy:

  • w terminie zdali egzamin magisterski ( zgodnie z Regulaminem studiów w UŁ - § 40, pkt.2, § 42, pkt.4 - czyli do dnia 31.10.2012 r. )
  • do dnia 02.11.2012 r. zarejestrowali się na stronie internetowej
  • dopełnią w dziekanacie wszystkich formalności związanych z przygotowaniem i wydaniem dyplomu
  • odbiorą dyplom w terminie do dnia 26.11.2012 r. (odpis i suplement otrzymują absolwenci w dziekanacie, oryginał zostanie wręczony na gali).

Miejsce i termin Gali Absolwentów

Gala Absolwentów odbędzie się w dniu 1 grudnia 2012 roku w Auli T1, która znajduje się na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym w Łodzi przy ul. Rewolucji 1905 r. 39. Dokładny program Gali zostanie umieszczony w późniejszym terminie.

Ze względu na to, że w Gali weźmie udział bardzo dużo osób bardzo prosimy o przybycie co najmniej godzinę wcześniej. Po uroczystości wręczenia dyplomów zapraszamy wszystkich na lampkę szampana.

Zakup biretów i wynajęcie tóg

Wszyscy, którzy zarejestrują się w wyznaczonym terminie na stronie www.absolwentes.uni.lodz.pl i zadeklarują chęć uczestnictwa w Gali Absolwentów w terminie do 2 listopada 2012 roku będą mieli zapewnioną możliwość zakupu biretu z napisem „Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego” oraz możliwość wypożyczenia togi. Zakup biretu i wynajęcie togi wynosi około 20 zł. Płatność gotówką w dniu Gali Absolwentów przed uroczystością w wyznaczonym miejscu.

Uwaga! Zakupu biretu i wypożyczenia togi będzie można dokonać już na 1,5 godziny przed Galą. Ze względu na procedurę wydawania biretów i tóg (potrzebny będzie także dokument tożsamości do wynajęcia togi) prosimy o wcześniejsze przybycie.

Zajmowanie miejsc na auli

Ze względu na to, że w Gali weźmie udział bardzo duża ilość osób, aula będzie podzielona na specjalnie oznaczone sektory według kierunków studiów. Absolwenci będą zajmowali miejsca w odpowiednich sektorach alfabetycznie nazwiskami. Na pulpitach będą znajdowały się kartki z nazwiskami absolwentów ułatwiające lokalizacje swojego miejsca. Dodatkowo wskazywać miejsca będą organizatorzy. Dzięki temu wręczanie dyplomów będzie przebiegało sprawniej.

Osoby towarzyszące będą proszone o zajmowanie miejsc po bokach auli i górnych sektorach, które również będą specjalnie oznaczone.

Parkingi i dojazd

Dla przypomnienia: dla uczestników Gali będzie udostępnione parkingi, na które wjeżdża się od ul. Rewolucji 1905 r. oraz ul. Kilińskiego (przy Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym oraz Centrum Informatyczno-Ekonometrycznym). Będzie można również parkować na ul. Rewolucji 1905 r., ul. P.O.W., ul. Jaracza.

Polecamy również dojazd komunikacją miejską:

  • tramwaje: 4, 7, 12
  • autobusy: 57, 86, 96

Bal Absolwentów

Zgłaszając udział w Gali absolwenci mają możliwość wziąć udział także w wieczornej imprezie. Szczegółowe informacje na temat Balu znajdują się w osobnej zakładce na stronie internetowej www.absolwentes.uni.lodz.pl